Idrott och lärande: Rörelse, skola och ungdomskultur
IL729C / Kurs på avancerad nivå, 6 hp
Fakulteten för lärande och samhälle