Idrott och lärande: Rörelse, skola och ungdomskultur
IL729C / Kurs på avancerad nivå, 6 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle