Empati och bemötande
HS678B / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Magnus Englander
magnus.englander@mau.se
-

Studieadministratör
Johanna Kemoka
johanna.kemoka@mau.se
040-6658847