Socialt arbete: Psykisk ohälsa i en social kontext
HS625B / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
Studieadministratör
Germana di Lorenzo
germana.di-lorenzo@mau.se
040-6657462