Malmö universitet
Socialrätt
Kurs på grundnivå, 15 hp
HS121B
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Grundläggande behörighet.

1. Grundläggande socialrätt med förvaltningsrätt (7,5 hp)
2. Socialrätt, fördjupning (7,5 hp)