Utbildningsinfo
IN ENGLISH
Geografi och lärande: Jordens landskap och ekonomiska förhållanden
GL215C, 15 hp
Kursplaner
Hösten 2025 Visa kursplan
Hösten 2024 Visa kursplan
Hösten 2023 Visa kursplan
Hösten 2022 Visa kursplan
Hösten 2021 Visa kursplan
Hösten 2020 Visa kursplan
Hösten 2019 Visa kursplan
Kurs på grundnivå
  • Kurskod
    GL215C
  • Omfattning
    15 hp
  • Fakultet
    Fakulteten för lärande och samhälle