Malmö universitet
Barndom och lärande: Perspektiv på förskolläraryrket
Kurs på avancerad nivå, 9 hp
FO713A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: FO701A Barndom och lärande: Verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete och dokumentation (genomgången) eller FO711A Barndom och lärande: Verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete och dokumentation (genomgången)
Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.