Barndom och lärande: Matematik och didaktik i förskola
FO275A / Kurs på grundnivå, 15 hp
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Catrin Stensson
catrin.stensson@mau.se
040-6658244

Studieadministratör
Heléne Henriksson
helene.henriksson@mau.se
040-665 77 47