Barndom och lärande: Estetik och didaktik i förskola
FO273A / Kurs på grundnivå, 15 hp
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Charlotte Paggetti
charlotte.paggetti@mau.se
040-6658389

Studieadministratör
Heléne Henriksson
helene.henriksson@mau.se
040-665 77 47