Malmö universitet
Barndom och lärande: Omsorg, fostran och samarbete i förskola
Kurs på grundnivå, 15 hp
FO219A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: FO218A Barndom och lärande: Förskolebarnets utveckling och lärande (genomgången)