Malmö universitet
Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor
Kurs på grundnivå, 15 hp
FO217A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: FO206A Barndom och lärande: Naturvetenskap och teknik (genomgången) eller FO216A Barndom och lärande: Naturvetenskap och teknik (genomgången)
Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.