Malmö universitet
Barndom och lärande: Naturvetenskap och teknik
Kurs på grundnivå, 15 hp
FO216A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: FO205A Barndom och lärande: Matematik (genomgången)