Project Management and Methods in Zones of Conflict
FK202L / Kurs på grundnivå, 15 hp
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
GPSstudent - Malmö universitet
gpsstudent@mau.se
Kursansvarig
Ane Kirkegaard
ane.kirkegaard@mau.se
040-6657568