Civil Society Actors in Local, National and International Contexts
FK201L / Kurs på grundnivå, 15 hp
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
GPSstudent - Malmö universitet
gpsstudent@mau.se
Kursansvarig
Maja Povrzanovic Frykman
maja.frykman@mau.se
040-6657126