Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad
FF301G / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
Studentservice US - Malmö universitet
USstudent@mau.se
Kursansvarig
Ann-Charlotte Lyvall
ann-charlotte.lyvall@mau.se
040-6657746

Kursansvarig
Sylwia Lindqvist
sylwia.lindqvist@mau.se
040-6657193