Engelska och lärande: Lärandeteorier, språkutveckling, språkundervisning och bedömning
EN432C / Kurs på grundnivå, 15 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Chrysogonus Siddha Malilang
chrysogonus.siddha.malilang@mau.se
040-665 81 72

Studieadministratör
Sabina Strandberg
sabina.strandberg@mau.se
040-6658408