Engelska och lärande: Språk och skrivande
EN415C / Kurs på grundnivå, 15 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Damian Finnegan
damian.finnegan@mau.se
040-6657309

Kursansvarig
Anna Wärnsby
anna.warnsby@mau.se
040-6658072

Studieadministratör
Sabina Strandberg
sabina.strandberg@mau.se
040-6658408