Malmö universitet
Ingenjörsmässig problemlösning och examensarbete
Kurs på grundnivå, 30 hp
DA340A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Minst 120 hp inom ingenjörsprogrammet Datateknik och mobil IT inklusive godkända kurser:
  • Mobila system (DA124A)
  • Inbyggda system och signaler (DA139A)
  • Matematik: Analys A (MA203A)
  • Modeller och verklighet för datateknik (FY122A) alternativt Modeller och verklighet, inriktning TELMah (FY117A)