Malmö universitet
Mobila system
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
DA268A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
  • 10 hp från kursen DA215A Datateknik
  • 9 hp från kursen DA339A Objektorienterad programmering
  • 3,5 hp från kursen DA216A Dator- och Internetteknik