Malmö universitet
Dator- och internetteknik
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
DA216A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Utöver de formella förkunskapskraven förutsätts det att studenten har kunskaper inhämtade från kursen DA215A.