Bild och lärande: Gestaltande arbetsprocesser
BL712C / Kurs på avancerad nivå, 6 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Eva Stene
eva.stene@mau.se
040-6657157

Studieadministratör
Sabina Strandberg
sabina.strandberg@mau.se
040-6658408