Svenska som andraspråk och lärande: Interkulturalitet, flerspråkighet och ämnesrelaterat skolspråk
AS230C / Kurs på grundnivå, 15 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Manuela Lupsa
manuela.lupsa@mau.se
040-6657139

Kursansvarig
Anders Agebjörn
anders.agebjorn@mau.se
040-6657239

Studieadministratör
Sabina Strandberg
sabina.strandberg@mau.se
040-6658408