Svenska som andraspråk och lärande: skrivdidaktik, kunskapsutvecklande kommunikation och bedömning
AS208C / Kurs på grundnivå, 15 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Hanna Sandgaard-Ekdahl
hanna.sandgaard-ekdahl@mau.se
040-6657143

Kursansvarig
Bassam Ahmad
bassam.ahmad@mau.se
040-6658133

Studieadministratör
Sabina Strandberg
sabina.strandberg@mau.se
040-6658408