Verksamhetsförlagd utbildning I och II
VU211C / Kurs på grundnivå, 12 hp