Malmö universitet
Verksamhetsförlagd utbildning I och II
Kurs på grundnivå, 12 hp
VU201C
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Högskoleutbildning om minst 180 hp.