Vetenskapsteori och forskningsmetodik
UV209A / Kurs på grundnivå, 12 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Sara Berglund
sara.berglund@mau.se
040-6658176

Kursansvarig
Robin Ekelund
robin.ekelund@mau.se
040-6658606

Kursansvarig
Musikprofil
Ylva Holmberg
ylva.holmberg@mau.se
040-6658252

Studieadministratör
Heléne Henriksson
helene.henriksson@mau.se
040-665 77 47