Specialpedagogik i förskola
UV207A / Kurs på grundnivå, 12 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Linda Palla
linda.palla@mau.se
040-6658029

Kursansvarig
Musikprofil
Ylva Holmberg
ylva.holmberg@mau.se
040-6658252

Studieadministratör
Heléne Henriksson
helene.henriksson@mau.se
040-665 77 47