Urban studies: Master's Thesis - Urban Business and Development
US770E / Kurs på avancerad nivå, 30 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
Caroline Wigren-Kristoferson
caroline.wigren@mau.se
040-665 87 64