Problembaserat lärande - Malmömodellen
TV402A / Kurs på grundnivå, 5 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Odontologiska fakulteten