Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I + II
SO693F / Kurs på avancerad nivå, 30 hp
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Studievägledning LS
lsvagledning@mau.se
Kursansvarig
Birgitta Norden
birgitta.norden@mau.se
040-6658020

Studieadministratör
Monica Lotfinia
monica.lotfinia@mau.se
040-665 77 52