Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I
SO691F / Kurs på avancerad nivå, 15 hp