Ämnesdidaktik: Kunskapsområde och forskning
SO687F / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Anna Jobér
anna.jober@mau.se
0704-424011

Kursansvarig
Mats Lundström
mats.lundstrom@mau.se
040-6658298

Studieadministratör
Monica Lotfinia
monica.lotfinia@mau.se
040-665 77 52