Utbildningsinfo
IN ENGLISH
Specialpedagogik: Självständigt arbete I+II
SO666F, 30 hp
Kursplaner
Hösten 2024 Visa kursplan
Våren 2024 Visa kursplan
Hösten 2023 Visa kursplan
Våren 2023 Visa kursplan
Hösten 2022 Visa kursplan
Våren 2022 Visa kursplan
Hösten 2021 Visa kursplan
Våren 2021 Visa kursplan
Hösten 2020 Visa kursplan
Våren 2020 Visa kursplan
Hösten 2019 Visa kursplan
Våren 2019 Visa kursplan
Våren 2018 Visa kursplan
Våren 2017 Visa kursplan
Våren 2016 Visa kursplan
Våren 2015 Visa kursplan
Kurs på avancerad nivå
  • Kurskod
    SO666F
  • Omfattning
    30 hp
  • Fakultet
    Fakulteten för lärande och samhälle