Utbildningsinfo
IN ENGLISH
Pedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning
SO659F, 7.5 hp
Kursplaner
Gäller från 2025-01-20 Visa kursplan

Våren 2024 Visa kursplan
Våren 2023 Visa kursplan
Våren 2022 Visa kursplan
Våren 2021 Visa kursplan
Våren 2020 Visa kursplan
Våren 2019 Visa kursplan
Våren 2018 Visa kursplan
Kurs på avancerad nivå
  • Kurskod
    SO659F
  • Omfattning
    7.5 hp
  • Fakultet
    Fakulteten för lärande och samhälle