Pedagogik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi
SO658F / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Madeleine Sjöman
madeleine.sjoman@mau.se
040-6657843

Studieadministratör
Monica Lotfinia
monica.lotfinia@mau.se
040-665 77 52