Utbildningsinfo
IN ENGLISH
Rekryteringsutbildning för blivande rektorer
SO125F, 15 hp
Kursplaner
Hösten 2025 Visa kursplan
Hösten 2024 Visa kursplan
Hösten 2023 Visa kursplan
Hösten 2022 Visa kursplan
Kurs på grundnivå
  • Kurskod
    SO125F
  • Omfattning
    15 hp
  • Fakultet
    Fakulteten för lärande och samhälle