Utbildningsinfo
IN ENGLISH
Socialt arbete: Det sociala arbetets villkor och organisering
SC614B, 15 hp
Kursplaner
Våren 2025 Visa kursplan
Våren 2024 Visa kursplan
Våren 2023 Visa kursplan
Våren 2022 Visa kursplan
Kurs på avancerad nivå
  • Kurskod
    SC614B
  • Omfattning
    15 hp
  • Fakultet
    Fakulteten för hälsa och samhälle