Socialt arbete: Vetenskapsteori och forskningsmetodik
SC612B / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Annelie Björkhagen Turesson
annelie.bjorkhagen.turesson@mau.se
040-6657412

Studieadministratör
Marie Enberg
marie.enberg@mau.se
040-6657452