Modersmål, arabiska, för lärare i åk 7-9 samt gymnasieskolan (Ingår i Lärarlyftet)
RC414U / Kurs på grundnivå, 30 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle