Utbildningsinfo
IN ENGLISH
Sociologi för lärare i gymnasieskolan (Ingår i Lärarlyftet)
RC410U, 90 hp
Kursplaner
Våren 2024 Visa kursplan
Våren 2023 Visa kursplan
Våren 2022 Visa kursplan
Våren 2021 Visa kursplan
Kurs på grundnivå
  • Kurskod
    RC410U
  • Omfattning
    90 hp
  • Fakultet
    Fakulteten för lärande och samhälle