Sociologi för lärare i gymnasieskolan (Ingår i Lärarlyftet)
RC410U / Kurs på grundnivå, 90 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Janna Lundberg
janna.lundberg@mau.se
040-6657489

Studie- och karriärvägledare
Nichlas Eklund
nichlas.eklund@mau.se
040-6658616

Studieadministratör
Anita Svensson
anita.svensson@mau.se
040-6658319