Introduktion till programmering i visuell miljö
RC409U / Kurs på grundnivå, 5 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Myrtel Johansson
myrtel.johansson@mau.se
040-6658148

Studieadministratör
Anita Svensson
anita.svensson@mau.se
040-6658319