Introduktion till programmering i visuell miljö
RC409U / Kurs på grundnivå, 5 hp
Fakulteten för lärande och samhälle