Samhällsorienterande ämnen för lärare i åk 1-3 (Ingår i Lärarlyftet)
RC400U / Kurs på grundnivå, 15 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Frank Roxenby
frank.roxenby@mau.se
040-6658340

Studie- och karriärvägledare
Maria Palm
maria.palm@mau.se
040-6658166

Studieadministratör
Anita Svensson
anita.svensson@mau.se
040-6658319