Svenska som andraspråk för lärare i åk 7-9 (Ingår i Lärarlyftet)
RC396U / Kurs på grundnivå, 45 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Petra Marti Tanaka
petra.marti-tanaka@mau.se
040-6657750

Studie- och karriärvägledare
Nichlas Eklund
nichlas.eklund@mau.se
040-6658616

Studieadministratör
Anita Svensson
anita.svensson@mau.se
040-6658319