Omvårdnad: Examensarbete för Magisterexamen
OV713A / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Elisabeth Mangrio
elisabeth.mangrio@mau.se
040-6657657

Kursansvarig
Therese Sterner
therese.sterner@mau.se
040-6658802

Studieadministratör
Viktoria Supranovich
viktoria.supranovich@mau.se
040-6657820