Omvårdnad: Examensarbete för Magisterexamen
OV713A / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Susann Porter
susann.porter@mau.se

Studieadministratör
Viktoria Supranovich
viktoria.supranovich@mau.se
040-6657820