Omvårdnad: Examensarbete för Magisterexamen
OV713A / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Nadia El Mrayyan
nadia.el-mrayyan@mau.se
040-6658087

Studieadministratör
Viktoria Supranovich
viktoria.supranovich@mau.se
040-6657820