Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession
OV711A / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Emma Mårdhed
emma.mardhed@mau.se
040-665 76 43

Studieadministratör
Viktoria Supranovich
viktoria.supranovich@mau.se
040-6657820