Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession
OV711A / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
Studieadministratör
Viktoria Supranovich
viktoria.supranovich@mau.se
040-6657820