Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård
OM161B / Kurs på grundnivå, 30 hp
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
HS studievägledning - Malmö universitet
hsvagledning@mau.se
Kursansvarig
Elin Taube
elin.taube@mau.se
040-6658674

Studieadministratör
Viktoria Supranovich
viktoria.supranovich@mau.se
040-6657820