Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete
OM153B / Kurs på grundnivå, 20 hp
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
HS studievägledning - Malmö universitet
hsvagledning@mau.se
Kursansvarig
Sara Duerlund
sara.duerlund@mau.se
040-6658217

Studieadministratör
Viktoria Supranovich
viktoria.supranovich@mau.se
040-6657820