Omvårdnad: Reproduktiv hälsa, barnsjukvård, psykiatrisk vård, primärvård samt handledning
OM141C / Kurs på grundnivå, 30 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Linda Jensen
linda.jensen@mau.se
040-6657808

Studie- och karriärvägledare
HS studievägledning - Malmö universitet
hsvagledning@mau.se

Studieadministratör
Viktoria Supranovich
viktoria.supranovich@mau.se
040-6657820