Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård
OM121B / Kurs på grundnivå, 30 hp
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
HS studievägledning - Malmö universitet
hsvagledning@mau.se
Kursansvarig
Mari-Louise Nilsson
mari-louise.nilsson@mau.se
040-6657443

Kursansvarig
Anna Bergman
anna.bergman@mau.se
040-6658266

Studieadministratör
Viktoria Supranovich
viktoria.supranovich@mau.se
040-6657820