Omvårdnad: teori och prekliniska färdigheter
OM111B / Kurs på grundnivå, 15 hp
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
HS studievägledning - Malmö universitet
hsvagledning@mau.se
Kursansvarig
Birgitta Rosengren-Reino
birgitta.rosengren.reino@mau.se
040-6657991

Studieadministratör
Viktoria Supranovich
viktoria.supranovich@mau.se
040-6657820