Ledarskap och organisation III
OL110A / Kurs på grundnivå, 30 hp
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
Studentservice US - Malmö universitet
USstudent@mau.se
Kursansvarig
Maria Appelqvist
maria.appelqvist@mau.se
040-6657392